Affiliateblogger woordenboek: wat is een commissie?

Als website (publisher) promoot je de producten en diensten van een organisatie (adverteerder). Doordat je deze producten promoot op jouw website, met linkjes naar de website van de adverteerder die een stukje code bevatten, kunnen statistieken worden gemeten. Deze statistieken vind je terug in het affiliate netwerk. Voorbeelden van statistieken kunnen zijn: klikken, leads, sales en commissie.

Als een bezoeker op jouw website doorklikt naar de website van een adverteerder en vervolgens een bestelling plaatst, wordt dit als losse statistieken teruggeschoten naar het affiliate netwerk. De orderwaarde is hierin erg belangrijk, want deze bepaalt mede hoeveel commissie een publisher toegekend krijgt.

Een adverteerder stelt de commissie eerder vast binnen het affiliate programma in het affiliate netwerk. Het commissiepercentage dat de adverteerder wilt uitkeren is een percentage van de orderwaarde die via de publisher website verkregen is. Het zijn de verdiensten van een publisher voor het promoten van de producten of diensten van de adverteerder.

Een commissie is een bedrag dat gebaseerd wordt op een percentage van de orderwaarde. Dit commissiebedrag zijn de verdiensten van een publisher voor het promoten van de producten of diensten van een adverteerder.

Hoe bepaalt een adverteerder het commissiepercentage?

Het commissiepercentage wordt bepaald op verschillende voorwaarden, welke doorgerekend en geanalyseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de marge van het product of type producten, de toegevoegde waarde van verschillende producten aan de winst en de toegevoegde waarde van verschillende type publishers. Dit wordt er onder andere in meegenomen om tot een goed afgewogen commissiepercentage te komen.

Heb ik als publisher invloed op mijn verdiensten?

Je hebt als publisher tot op zekere hoogte invloed op jouw verdiensten. Je hebt geen invloed op het commissiepercentage, maar je hebt wel invloed op de kwaliteit van jouw manier van promoten. Meer promoten betekent niet altijd meer verdiensten. Kijk naar hetgeen wat goed werkt op jouw website en zet daar de promoties in.