Daisycon’s conversie attributie verder uitgebreid

Engagement Mapping, een tool van Daisycon wat conversie attributie mogelijk maakt, wordt al geruime tijd gebruikt door verschillende adverteerders. Deze week heeft Daisycon de tool meer visueel gemaakt.

Engagement Mapping, wat is dat ook alweer?

Even terug naar het begin: Engagement Mapping geeft adverteerders inzicht in de bijdrage van verschillende publishers, die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de sale. Op basis hiervan kunnen adverteerders een additionele (extra) vergoeding toekennen aan publishers die op een andere plek dan last click betrokken zijn geweest bij de sale.

Daisycon Engagement Mapping tool

“Onder meer Nuon en OHRA zetten dit succesvol in om meer relevante publishers te activeren en betrekken bij hun campagnes.”

Wat is er nieuw?

De tool is meer visueel geworden. Adverteerders kunnen binnen Engagement Mapping niet alleen de verschillende betrokken publishers zien, maar krijgen meer inzichten dankzij het verbeterde visuele aspect. Denk hierbij aan het zien van de devices, het besturingssysteem en de browsersoort.

Deze nieuwe inzichten zijn ook gemakkelijk te exporteren. Hierdoor kan er aan de hand van deze inzichten goed worden geanalyseerd en op basis hiervan kunnen promoties verder aangestuurd kunnen worden.

Daisycon Engagement Mapping Devices

Vanaf wanneer is het beschikbaar?

Deze functionaliteit is sinds afgelopen week geïmplementeerd en waren vanaf toen direct beschikbaar voor adverteerders. Deze gratis feature is een nieuwe stap naar een steeds completer beeld binnen een campagne en het bijbehorende publisher-landschap, aldus Daisycon.

Plaats een reactie